Makar Sankranti Combo Kit (Mini Kit or Family Kit)
Zoom in
Makar Sankranti Combo Kit (Mini Kit or Family Kit)
Zoom in
Makar Sankranti Kit - Villkart
Zoom in
Makar Sankranti Combo Kit (Mini Kit or Family Kit)
Zoom in
Makar Sankranti Combo Kit (Mini Kit or Family Kit)
Zoom in
Makar Sankranti Combo Kit (Mini Kit or Family Kit)
Zoom in
Add to wishlist

Makar Sankranti Combo Kit (Mini Kit or Family Kit)

Rs. 4,999.00 Rs. 1,495.00
Style: Mini Kit Pack
Mini Kit Pack
Family Kit Pack
Select Chura/Poha Type: Katarni Chura/Poha
Katarni Chura/Poha
Malbhog Chura/Poha
Kala Namak Chura/Poha
Select Tilkut Type: Jaggery/Gud Tilkut
Jaggery/Gud Tilkut
Sugar/Chini Tilkut
Jaggery/Gud & Sugar/Chini Tilkut
Product description

Villkart Naturals presents Makar Sankranti Combo Kit in two variants:

1). Makar Sankranti Combo Mini Kit Pack of 4 Kg 

A). Tilkut Options (anyone) :

 • Tilkut jaggery   -  1 KG or
 • Tilkut Sugar      -  1 KG or
 • Tilkut jaggery  &  Sugar  -  500 GMS Each

B). Chura/Poha Options (any one) :

 • Katarni Chura         - 2 KG or
 • Basmati Chura        - 2 KG or
 • Kala Namak Chura  - 2 KG 

C). Jaggery (500g) & Jaggery Powder ( 500g) 

  2). Makar Sankranti Combo Family Kit Pack of 8 Kg 

  A). Tilkut Options (anyone) : 

  • Tilkut jaggery   -  2 KG or
  • Tilkut Sugar      -  2 KG or
  • Tilkut jaggery    -  1 KG + Tilkut Sugar  -  1 KG

  B). Chura/Poha Options (any one) :-  

  • Katarni Chura           - 5 KG or
  • Basmati Chura          - 5 KG or
  • Kala Namak Chura   - 5 KG or

  C). Jaggery (500g) & Jaggery Powder ( 500g) 

  Product reviews